Google Adsense 728x90

Loading...

Tăng thuế, phí theo cơ chế đặc thù để TPHCM phát triển có lợi cho đa số người dân

Ngày 19-4, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã chủ trì phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM đối với các cán bộ chủ chốt của huyện Nhà Bè (TPHCM).


Một góc TPHCM

Theo đó, Chủ tịch HĐND TPHCM nêu tóm lược các nhóm nội dung chính của Nghị quyết 54 như việc Trung ương phân cấp, ủy quyền cho TPHCM quyết định một số nội dung, lĩnh vực. Trong đó, nhiều nội dung của Nghị quyết 54 mang tính vượt trội so với quy định hiện hành.

Do đó, Nghị quyết 54 đưa ra những ràng buộc đối với TPHCM. Chẳng hạn, Nghị quyết 54 yêu cầu khi chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên thì phải tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cấp có thẩm quyền quyết định

.Phân tích sâu các nội dung về quản lý tài chính - ngân sách như TPHCM được quyết định áp dụng phí, lệ phí chưa có trong danh mục ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; được áp dụng tăng mức thu phí, lệ phí vượt khung…, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, cũng có lo ngại khi tăng thuế, phí hoặc đặt thêm phí, lệ phí sẽ ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, TPHCM sẽ không tự làm khó mình. Bởi với chính sách này, TPHCM sẽ có dư địa đề ra chính sách về thuế, phí đảm bảo cho sự phát triển của TPHCM theo đúng chiến lược, kế hoạch. Đối với ngành nghề nào TPHCM khuyến khích sẽ áp dụng chính sách ưu đãi. Ngược lại, với ngành nghề mà TPHCM không khuyến khích thì sử dụng công cụ này để hạn chế. Như vậy, với chính sách này không phải chỉ nhằm tăng thu cho ngân sách TPHCM, mà quan trọng hơn đây là công cụ điều chỉnh và quản lý đô thị nhằm tạo sự phát triển của TPHCM lành mạnh, có lợi cho đa số người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, nếu TPHCM tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù này thì TPHCM sẽ có nguồn lực dồi dào để đầu tư, xây dựng và phát triển TPHCM, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

“Thành ủy đã có nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt; phải thực hiện một cách khẩn trương”, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh và yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Nhà Bè vào cuộc quyết liệt, xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 54. Đặc biệt, Huyện ủy huyện Nhà Bè cần xác định việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54 là trong nội dung trọng tâm từ đây đến năm 2022.

Theo Kiều Phong (SGGP)

0 Comment "Tăng thuế, phí theo cơ chế đặc thù để TPHCM phát triển có lợi cho đa số người dân"

Back To Top